AFB Hrvatska dio je međunarodne grupacije za financijsko savjetovanje, WVP Group sa sjedištem u Grazu. WVP Group utemeljena je 1985. godine, s idejom stručnog savjetovanja klijenata o financijskim ulaganjim. Danas posluje u 15 zemalja srednjoistočne Europe.

Podaci o WVP Group:
 
     Adresa: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Podaci o AFB Hrvatska:
 
   Adresa: AFB d.o.o. za zastupanje u osiguranju
Prolaz M.K.Kozulić 2
HR - 51000 Rijeka
Telefon: +385/51/400780
Telefax: +385/51/400781
Email: info@afb.hr
   Član uprave: Dalibor Đurić
   Matični broj: 2541025
    MBS : 040258032
   IBAN račun: kod Erste Steiermaerkishe Bank: HR1024020061100556222
  Temeljni kapital: 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojm: Tt-09/1814-2
   Politika privatnosti i upotrebe podataka