POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA KAO JAMSTVO POVRATA KREDITA

 

 

 

Ugovaranje gotovo svih vrsta kredita banke uvjetuju deponiranjem u banci police životnog osiguranja. Pri tome banka nastoji da se polica osiguranja ugovori kod osiguravatelja koji je poslovni partnera te banke.

 

Ova vrsta uvjetovanja je nezakonita i ako klijent već ima policu životnog osiguranja, banka je dužna prihvatiti tu policu kao jamstvo ako ona po svojoj osiguranoj svoti odgovara propisanim jamstvima. Polica osiguranja života može se ugovoriti kod bilo kojeg osiguravatelja.

 

Na tržištu postoji nekoliko vrsta osiguranja života koje mogu poslužiti u ovoj prilici:

  1. životno osiguranje s štednom komponentom (po isteku isplaćuje se osigurana svota + dobit) 
  2. životno osiguranje bez štedne komponente (po isteku nema isplate)
  3. investicijsko osiguranje života (po isteku isplaćuje se trenutna vrijednost udjela u investicijskom fondu)
POGLEDAJTE PRIMJER IZ PRAKSE
Za klijenta kojemu je prioritet manji godišnji trošak premije osiguranja savjetovali smo ugovaranje police investicijskog osiguranja koja omogućuje osiguranu svotu u dvostrukom iznosu.

Da bi dostigao 20.000€ osigurane svote u klasičnom životnom osiguranju morao bi svake godine (u idućih 30 godina) uplaćivati 700€ premije.

Naša ponuda mu je omogućila da godišnji trošak premije osiguranja smanji na ukupno 400€ i ispuni uvjete koje je banka tražila.