za dobre odluke

Optimalno organizirane osobne financije

Našom uslugom nastojimo stvoriti preduvjete za donošenje dobrih financijskih odluka. Uvjereni smo da je ključ uspjeha u informacijama i  znanju. 

Naša ponuda

Paket osnovnih informacija

AFB klijentu na raspolaganju je paket osnovnih informacija iz području osobnih financija. Bez informacija nije moguće kvalitetno organizirati osobne financija.

Proizvodi najboljih kompanija

Više od 30 kompanija nudi proizvode mirovinskih fondova, stambene štednje i osiguranja. Kod nas na jednom mjestu imate pristup najboljima kompanijama.

Izrada optimalnog prijedloga

Nakon upoznavanja sa zahtjevima i potrebama klijenta, na tržištu pronalazimo rješenja koja najbolje odgovaraju postavljenim ciljevima.