Facilities

Informiranje

Informacije su preduvjet za donošenje dobrih odluka. Danas ih ima ih na svakom koraku. Problem je razlučiti objektivne, korisne informacija od poluinformacija, dezinformacija i marketinških  kampanja. Naši suradnici  odličan su izvor korisnih informacija iz različitih područja osobnih financija: 

Sveobuhvatni pristup

Sveobuhvatni pristup podrazumijeva da osobne financije uvijek promatramo kao  cjelinu. Za ostvarenje najboljih rezultata odluke o pojedinom području procjenjuju se prema njihovom uticaju na cjelinu osobnih financija. Zasebno rješavati pojedina pitanja nije pravi put, već  uzeti u obzir sva najvažnija područja osobnih financija:

Utvrđivanje zahtjeva i potreba

Zahtjevi i potrebe su specifični za svakog pojedinca i njegovu obitelj. Kvalitetna snimka postojećeg stanja je osnovica za poduzimanje budućih koraka u organizaciji financija. Slijedi određivanje ciljeva i usklađivanje prioriteta prema mogućnostima i raspoloživim sredstvima

Optimalni prijedlog

Potraga za optimalnim rješenjima u području osobnih financija je dio usluge koju nudimo klijentima. Cilj je za utvrđene zahtjeve i potrebe  pronaći rješenja koje daju najveću vrijednost za uloženi novac.

Rezultat potrage  u obliku OPTI prijedloga isporučimo klijentima u pisanom obliku uz analizu i argumentaciju odabranih opcija.