Financijska pismenost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (skraćeno HANFA) pripremila je inovativni program financijskog opismenjavanja. Program je namijenjen svima koji žele bolje shvatiti glavna načela štednje i ulaganja kako bi u životu donosili što bolje financijske odluke.

Pridružujemo se ovoj akciji koja ima za cilj povećanje financijske pismenosti objavom video materijala HANFA-e na našem web portalu.