Obvezni mirovinski fondovi – drugi stup mirovinskog osiguranja

Zašto trebam izabrati fond nakon prvog zaposlenja?
Nakon prvog zaposlenja imate rok od mjesec dana da izaberete obvezni mirovinski fond zato što je to zakonska obveza svih novozaposlenih osiguranika. Ako sami ne izaberete fond u tom roku, REGOS će Vas po službenoj dužnosti rasporediti u jednu od kategorija OMF kojom upravlja jedno od 4 obvezna mirovinska društva.

Kada mogu promijeniti obvezni mirovinski fond (OMF)?
OMF možete promijeniti svakih 15 dana putem e-usluge Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) ili na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje važećeg osobnog dokumenta. Izlazna naknada za promjenu obveznog mirovinskog fonda:
U prvoj godini članstva iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana.
U drugoj godini članstva iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana.
U trećoj godini članstva iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana.
Izlazna naknada ne obračunava se nakon treće godine članstva.

Kada mogu promijeniti kategoriju fonda A, B, C ?
Kategoriju OMF-a možete promijeniti jednom godišnje u mjesecu Vašeg rođenja putem elektroničke usluge Obvezni mirovinski fond prijava/promjena) ili na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje važećeg osobnog dokumenta. Ako mijenjate kategoriju fonda, a zadržavate isto mirovinsko društvo, ne naplaćuje se izlazna
naknada.

Nasljeđivanje sredstava
Ako članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu, kapitalizirana sredstva na osobnom računu
preminulog člana obveznog mirovinskog fonda postaju predmet nasljeđivanja te se kompletiranjem
potrebne dokumentacije isplaćuju nasljednicima.
Ako članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ukupno kapitalizirana sredstva prenose se
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji određuje obiteljsku mirovinu na temelju mirovinskog
staža preminulog osiguranika


Mogućnosti provjere članstva u obveznom mirovinskom fondu

  • na šalteru Regosa
  • u Poslovnicama FINA-e
  • slanjem upita na email regos@regos.hr
  • pozivom na telefon Pozivnog centra Regosa 01 48 98 999

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *