OPTI profil

Osobne financije

OPTI profil

Uskladiti želje i financijske mogućnosti jedan je od najvažnijih životnih izazova.

AFB odgovor na ovaj izazov je OPTI profil pristup osobnim financijama.
OPTI profil je naziv za uslugu koja pruža klijentima sveobuhvatan uvid u područje osobnih financija, omogućava pristup neophodnim informacijama i najboljim proizvodima na tržištu.
Sve uz stručnu podršku u odabiru financijskih proizvoda.

Sadržaj OPTI profil pristupa

Informiranje

Raspolaganje informacijama preduvjet je  donošenju dobrih financijskih odluka. Uz mnoštvo dostupnih informacija na Internetu, izazov je prepoznati objektivne i korisne informacija. Naša zadaća je prikupljati i dijeliti klijentima provjerene informacije iz različitih područja osobnih financija.

Sveobuhvatni pristup

Sveobuhvatni, holistički pristup podrazumijeva promatranje osobnih financija kao cjeline. Aktivnosti u pojedinim područjima poduzimaju se uz sagledavanje njihova uticaja na cjelinu osobnih financija.

Utvrđivanje zahtjeva i potreba

Financijski zahtjevi i potrebe specifični su za svaku osobu. Zdravstveno stanje, rizičnost zanimanja, obiteljska situacija, samo se neke od odrednica koje je potrebno uzeti u obzir pri traženju optimalnog rješenja.

Izrada OPTI prijedloga

Za definirane zahtjeve i potrebe klijenta na financijskom tržištu tražimo optimalne proizvode. Prikupljamo ponude, radimo izračune, uspoređujemo i analiziramo uvjete.
Rezultat našeg rada kojeg isporučimo klijentu je – OPTI prijedlog.

OPTI prijedlog sadrži listu financijskih proizvoda koji najbolje odgovaraju postavljenim ciljevima.  Uz  svaki proizvod navedeni su njegove najvažnije karakteristike i razlozi odabira. Predložena rješenja unapređuju postojeću situaciju smanjenjem troškova, povećanjem obujma i opsega osiguravateljnih pokrića, te  višim očekivanim prinosima štednih i investicijskih opcija.