naše usluge

Paket osnovnih informacija

Paket osnovnih informacija  je sadržaj kojeg dobije svaki AFB klijent. U njemu se nalaze neophodne informacije za organiziranje i upravljanje osobnim financijama.

S paketom informacija klijenta upoznajemo kako može iskoristiti državne poticaje i porezne olakšice, kako smanjiti troškove participacija i osiguranja, koje se pogreške najčešće rade u organizaciji osobnih financija i kako ih izbjeći.

Kroz primjere upoznajemo klijenta s vremenskom dimenzijom novca i zbog čega je ona ključ uspjeha u organizaciji osobnih financija. 

Proizvodi najboljih kompanija

Više od 30 kompanija na tržištu nudi proizvode mirovinskih fondova, stambene štednje, životnih i imovinskih osiguranja. Pratimo ponudu i među njima odabiremo najbolje za distribuciju njihovih proizvoda.

Naša usluga omogućuje klijentu da na jednom mjestu u kontaktu sa samo jednom osobom (suradnikom AFB-a) ima pristup različitim financijskim proizvodima vodećih kompanija.

Nije potrebno trošiti vrijeme na kontakt sa svakom kompanijom pojedinačno. Sve ponude koje klijenta interesiraju, može ih dobiti na jednom mjestu od AFB suradnika. 

Izrada optimalnog prijedloga

Izrada OPTI prijedloga je naša temeljna usluga.
Nakon što nas  klijent upozna sa svojim zahtjevima i potrebama u području osobnih financija, idemo na tržiše u potragu za rješenjima koja na najbolji način odgovaraju postavljenim zahtjevima.

Prikupljamo ponude, radimo izračune, uspoređujemo, analiziramo uvjete i na kraju isporučimo rezultat potrage u obliku OPTI prijedloga.

OPTI prijedlog sadrži popis mjera koje treba poduzeti kako bi se iz sredstava koja klijent ima na raspolaganju, ostvario maksimum postavljenih zahtjeva i potreba.